10. hodina - 13. 11. v kartě PÍSMO  jsem pracovali s rozšířením - čtvereček vpravo dole....

9. hodina - 6. 11. - pracujeme s kartou PÍSMO - naučili jsme se horní a dolní index, barvu písma a zvýraznění

8. hodina - 30. 10. - naučili jsme se práci s blokem a začali jsme pracovat s kartou PÍSMO

7. hodina - 23. 10. - připomněli jsme si psaní písmen s háčky a čárkami a vymazávání textu

6. hodina - 16. 10. naučili jsme se, jak se nazývají jednotlivé části wordovské obrazovky

5. hodina - 9. 10 - seznámili jsme se s Wordem a pojmenovali si jeho ovladače

4. hodina - 2. 10. -  prohlédli jsme si psací stroje a vyvodili výhody textových procesorů. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi textovým editorem a procesorem. Zavzpomínali jsme ne českého pradědečka - T602. 

3. hodina - 25. 9. - rozumíme výrazu FONT,textových  naučili jsme se je členit na patkové - bezpatkové či proporcionální a neproporcionální. Dětem se líbily i slavné fonty na netu.

2. hodina - 18.9. - zamířili jsme do historie, nástěnné malby a vznik písma

1. hodina - 11. 9. - žáci byli seznámeni s řádem PC učebny a připomněli si ovládání a vyhledávání na internetu

.

Nebyly nalezeny žádné otázky.