Informatika - 10. dubna - kontrolní opakovací práce, filtr

Český jazyk - 9. - 13. března - rozeznáváme různé typy podmětů a přísudků, v literatuře jsme rozečetli pohádku  Rudá růže. Ve slohu jsme dokončili přepis soutěžních prací.

Informatika - 3. dubna - poznali jsme filtr

Český jazyk - 3. - 6. března - začínáme pracovat se základní skladební dvojicí, v literatuře dokončujeme pověsti a rozkoukali jsme film Kozí příběh -pražské pověsti. Ve slohu stále pracujeme na soutěžních pracích

Informatika - 27. března - naučili jsme se seřazovat údaje v excelu

Český jazyk - 26. - 28. března - souhrnně opakujeme mluvnické kategorie u sloves, v literatuře jsme si přečetli plzeňskou pověst o bezhlavém rytíři a ve slohu přepisujeme soutěžní práce.

Informatika - 20. března - kompletně jsme si zopakovali počítání v excelu

Český jazyk - 19. - 23. března - naučili jsme se rozeznávat slovesný způsob. V literatuře pracujeme s pražskými a brněnskými pověstmi a ve slohu jsme se zapojili do soutěže Sněhurka. Jak to dopadlo?

Informatika - 13. března - naučili jsme se počítat v excelu - násobit, dělit a odčítat.

Český jazyk - 12 - 16. března - naučili jsme se, jak se tvoří budoucí a minulý čas u sloves. V literatuře jsme se dostali k řeckým bájím a pověstem a ve slohu jsme rozebrali školní slohovou práci na téma oblíbená hračka.

Informatika - 6. března - naučili jsme se sčítat ve sloupečku a řádku - pomocí ikonky SUMA a naučili jsme se sčítat číslice v libovolných buňkách - pomocí znaku rovná se v příkazovém řádku

Český jazyk - 5. března - 9. března - mluvnické kategorie u sloves, tvary určité-neurčité, složené-jednoduché. V literatuře stále probíráme českou historii a sledujeme film Volání rodu. Ve slohu jsme dokončili školní slohovou práci na téma: Moje hračka - popis

Informatika - 27. února - v Excelu se učíme "roztahovat" buňky - měsíce, dny...

Český jazyk 26.února - 2. března - seznamujeme se se slovesy. V literatuře začínáme ukázky popisující české dějiny a ve slohu popisujeme oblíbenou hračku.

Informatika - 20. února - začali jsme EXCEL - poznali jsme, co je buńka, jak se jmenují, kolik jich je, naučili jsme se pojmenovat list, se kterým pracujeme a přidat list nový

Český jazyk - 19. - 23.února - naučili jsme se koncovky v rodě mužském, opakujeme i koncovky ostatních rodů. SLOH - popis hračky, za domácí úkol přinést hračku na příští sloh, LITERATURA  - seznámili jsme se s básnickými sbírkami, které si děti přečetly, v ukázkách se zabýváme vznikem světa a lidstva. Skončili jsme u lovců mamutů.

Informatika - 6. února - poznali jsme DTP a CAD programy

Český jazyk - 5. - 9. února - trénujeme zařazování ke vzorům rodu mužského a začínáme s koncovkami. Důraz na PÁNI-PÁNY a koncovku OVI. Ve slohu jsme si zahráli na redakci a napsali svůj příspěvek do Kolodějských novin. V literatuře čteme ukázky o historii lidstva.

Informatika - 30. ledna - naučili jsme se, co je kancelářský balík

Český jazyk - 29. ledna - 1. února -  začínáme se vzory rodu mužského. Ve slohu jsme se učili básnit - rýmovat se správným počtem slabik ve verších. V literatuře se seznamujeme s biblickými příběhy - potopa, stvoření světa - viz. stejnojmenný kreslený film

Informatika - 23. ledna - seznámili jsme se s klíčovým softwarem v PC - operačním systémem a BIOSem.

Český jazyk - 22. - 26. ledna - začínáme velmi dobře zvládat i koncovky v rodě ženském. Zopakovali jsme si i koncovky rodu středního... Ve slohu jsme se věnovali vnitřnímu popisu - chování kamarádky. V literatuře jsme se stále zabývali poezií pro děti a začali jsme pracovat s nejstarší literární památkou - biblí. 

Informatika - 16. ledna - vysvětlili jsme si spam a naučili se používat adresář.

Český jazyk - 15. - 19. ledna - začali jsme rod ženský, zařazovat ke vzorům a psát i/y v koncovkách. Ve slohu pokračujeme v popisu postavy, děti představily své vodníky. V literatuře jsme se zaměřili stále na poezii.

16. ledna - Vážení rodiče, i když mne můžete navštívit kdykoli po předchozí domluvě, máme 16. leden vyhrazen pro dobrovolné konzultace, a proto Vám nabízím možnost návštěvy mezi 15. - 17. hodinou.

Informatika - 9. ledna - naučili jsme se přikládat přílohu k mailům. DÚ - odeslat mail s přílohou řediteli...

Český jazyk - 3. - 12. ledna - Zopakovali jsme si mluvnické kategorie u podstatných jmen a naučili se zařazovat podstatná jména ke vzorům rodu středního. V posledních hodinách trénujeme již koncovky podstatných jmen, podle vzorů. SLOH - prováděli jsme popis postavy - vodníka a Mařenky. Za domácí úkol mají děti popsat libovolného vodníka. LITERATURA - rozloučili jsme se s dobrodružnou literaturou. Děti splnily další část ze čtenářského deníku. V současné době se zaměřujeme na poezii. Naučili jsme se, jak si vybrat vhodnou básničku. Poezie musí děti bavit. Po jarních prázdninách mají děti za úkol přinést přečtenou básnickou sbírku. Důraz kladu na básničky pro děti!!! Žáček, Šrut, Dědeček apod. Nechci klasiky - Nerudu, Erbena či jiné...

 

Český jazyk v prosinci - dokončili jsme vyjmenovaná slova a zopakovali si slovní druhy. Začínáme pracovat s podstatnými jmény, naučili jsme se mluvnické kategorie a chystáme se na vzory... V literatuře stále probíráme dobrodružnou literaturu, z níž máme i čtenářský úkol.

Informatika v prosinci - pracujeme s maily, naučili jsme se odesílat mail na více adres, vysvětlili jsme si jak, vložit link z webu a odeslat mail v příloze či skryté příloze.

Český jazyk - 27. listopadu - 1. prosince - pracujeme s vyjmenovanými slovy po V, ve slohu jsme si vysvětlili pravidla popisu a za domácí úkol máme přípravu slohu na téma: Můj vynález. Ve čtení jsme začali nový tématický celek - dobrodružná literatura.  Na druhou hodinu literatury v novém kalendářním roce máme domácí úkol - dobrodruznou knihu dle vlastního výběru. 

12. hodina informatiky - V informatice jsme se naučili kopírovat, vyjímat a vkládat text a obrázky, včetně vkládání z internetu. Zopakovali jsme si i klávesové povely pro tyto dovednosti.

11. hodina informatiky - neproběhla, protože byl zdravovědný seminář.

Český jazyk - 20. - 24. listopadu - stále se prokousáváme vyjmenovanými slovy. Tentokrát po S. Místo slohu jsme měli zdravovědný seminář. Při čtení se loučíme s filmem Bílý tesák a dokončujeme ukázky se zvířecím hrdinou.

10. hodina informatiky - VELKÝ DÍK VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ POMOHLI SE ZALOŽENÍM EMAILOVÉ SCHRÁNKY. Díky tomu jsme se mohli věnovat výuce, jak napsat mail a s velkou slávou poslat (pro některé) svůj první mail v životě. DOMÁCÍ ÚKOL: ODESLAT MAIL LIBOVOLNÉHO ZNĚNÍ NA ADRESU: INFORMATIKAKOLODEJE@TISCALI.CZ

Český jazyk - 13. - 16. listopadu - dokončili jsme vyjmenovaná slova po M a načali vyjmenovaná slova po P. Ve čtvrtek proběhl kontrolní diktát. Ve slohu jsme se věnovali popisu předmětu - konkrétně vynálezům Leonarda da Vinci. V literatuře jsme si představili knížky se zvířecím hrdinou, náš dlouhodobý úkol, který všichni splnili a stále si čteme ukázky o zvířatech.

9. hodina informatiky - vysvětlili jsme si, jak pracuje e-mailová schránka a pokusili jsme se ji založit. Protože se z jedné IP adresy dá zřídit jen jedna schránka za 10 minut, naše snaha skončila neúspěchem. DOMÁCÍ ÚKOL - ZALOŽIT SI E-MAILOVOU ADRESU NA WWW.TISCALI.CZ. DĚTI, KTERÉ NEMAJÍ PŘÍSTUP K INTERNETU DOMA, SI MOHOU ÚKOL SPLNIT VE ŠKOLE, KDYKOLI O PŘESTÁVCE.

Český jazyk - 6. - 10. listopadu - dokončili jsme vyjmenovaná slova po L a seznamujeme se s VS po M, ve slohu i v literatuře pokračujeme v tématech z minulých hodin

8. hodina informatiky - 31. říjen - naučili jsme se pracovat s mapami, vyhledáním spojení MHD a dalšími dovednosti z domovské stránky internetu

Český jazyk - 30. října - 3. listopadu - trénujeme vyjmenovaná slova po L, ve slohu pokračujeme v práci na téma Škola snů a v literatuře se připravujeme na úkol na 13. listopadu - Kniha se zvířecím hrdinou

7. hodina informatiky - 24. října - naučili jsme se různé způsoby připojení k internetu.

Český jazyk - 23. - 25. října - dokončili jsme vyjmenovaná slova po B, ve slohu připravujeme práci na téma Škola snů, kterou budeme prezentovat na výstavě v Újezdě, v literatuře jsme četli ukázky se zvířecím hrdinou.

6. hodina informatiky 17. října - ukázali jsme si, jak funguje přenos obrázku po netu

Český jazyk - 16. - 20. října - procvičujeme vyjmenovaná slova po B

5. hodina informatiky - 10. října - seznili jsme se s pojmy IP adresa a doména

Český jazyk - 9. - 13. října - stále trénujeme skupiny hlásek bje-bě, vje-vě, mně-mě. V literatuře jsme poznali pana Steklače a jeho Boříkovy lapálie. ZADALI JSME SI NOVÝ ČTENÁŘSKÝ ÚKOL - KNÍŽKA SE ZVÍŘECÍM HRDINOU - DO 13. LISTOPADU. Při slohu jsme dokončili projekt z minulého týdne - Co se mi líbí ve škole.

4. hodina informatiky - 3. října - zopakovali jsme si ovládání internetu a naučili jsme se, kdy, jak a proč internet vznikl.

Český jazyk - 2. - 6. října - pracujeme s předponami. Nejdůležitější jsou předpony, tvořící skupiny BJE, VJE x BĚ, VĚ. V literatuře jsme se seznámili s tvorbou René Goscinnyho a "rozkoukali" jsme film Mikulášovy patálie. Při slohu vytváříme písmena, plná textu, týkajícího se tématu: Co se mi líbí v naší škole.

Český jazyk - 25. - 27 září- učíme se rozebírat slovo na předponu, kořen, a nově rozdělujeme i příponu a koncovku. V literatuře dokončujeme film Záhada hlavolamu, čteme ukázky s dětským hrdinou a ve slohu jsme si zahráli na autory komiksů. PŘIPOMÍNÁM ČTENÁŘSKÝ ÚKOL NA 10. ŘÍJNA - PŘEDSTAVIT KNIHU POHÁDEK + VYPLNIT ČTENÁŘSKÝ LIST

3. hodina informatiky - 26. září - pracovali jsme s internetem, naučili jsme se jak v něm vyhledávat, které ikonky jsou důležité a vysvětlili si rozdíl mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem

Český jazyk - 18. - 22. září - dokončili jsme tématický celek SLOVO - synonyma, antonyma, nadřazenost

Český jazyk - 11. - 15. září - opakujeme látku 3. třídy a nově pracujeme s látkou český jazyk - slovanský jazyk a tématický okruh SLOVO - mnohoznačné x jednoznačné, děti úspěšně zvládly opakovací test na tvrdé a měkké hlásky, párové souhlásky a novou látku.

2. hodina informatiky - 19. září - hodina odpadla - školení ředitele školy

Český jazyk - 5. - 8. září - děti se seznámily s učebnicemi, začali jsme opakovat hlásky - samohlásky, souhlásky a abecedu


1. hodina infomratiky - 12. září - zjistili jsme, co nás bude čekat - učebnice, seznámili jsme se s řádem PC učebny

.

Nebyly nalezeny žádné otázky.